برخی از مشتریان ما که دامنه و هاست را از سامان هاست تهیه نموده اند به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

گروه صنعتی فولاد فردوس www.ferdosco.com
شرکت آسان گستر www.ASCO-iri.com
شرکت مهندسین مشاور ساختارمتین www.samaaco.com
 پارکر لطیفی www.parkerlatifi.com
 شرکت ساختمانی ژیان www.jyane.ir
 دبستان دخترانه فرهنگ www.farhangdokhtaran.ir
 شرکت ساختمانی ژیان        www.jyanebau.com
 انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی  www.dystrophy.ir
 سام لیزر  www.samlaser.ir
 شرکت برنا ایستا بنای پارس  www.bornaista.com
 وب سایت آیت الله حائری  www.haery.net
 شرکت سهند چوبین در www.sahandchchubindoor.com
 صنایع چوب اروند   www.Arvandwood.ir
شرکت صبا آرمه www.sabaarmeh.ir
شرکت لسکو تک www.lescotak.com
شرکت دنیز دارو درمان www.denizpharmacare.com
وب سایت شخصی آقای غفارزاده www.ghaffarzadeh.net
 گروه آنا www.anagroup.com
 شرکت پارس فرایند فوژان www.foojhan.com
 شرکت پارسیان روژان www.parsianrojan.com
 شرکت فاخر www.fakherpharma.com 
 شرکت مجیک
www.magicfine.com
 گالری بشیری www.bashirigallery.com
 هوش آفرین
www.hooshafarin.com
 گروه سندرس www.sandrousgroup.com
 مقداد آسیا www.meghdadasia.com
 زیست بازار www.zistbazar.com
 دنیز تک www.deniktak.com
 آنا بهوران صنعت www.ana-behvaransanat.com
 شرکت ریوان سرام www.re-one-ceram.com
 شرکت برنا ایستا  www.bornaista.com
 شرکت پروکسان www.peroxan.com
 ایران لیفتراک  www.iranliftruck.com
 شرکت آسان گستر پیروز www.asco-iri.com
 موسسه فراگیران مرزی www.faragiranmarzi.com
 سایت شخصی آقای مقیمی www.moghimi.info
 آقای سعادت www.saadatbf.com

 

 

 

1 2 3

 

 

خروجی سایت